Komunikat

W załączniku przedstawiamy kryteria selekcji Byków Jeleni obowiązujące od 01-04-2018 w Okręgu Lubelskim wprowadzone uchwałą RO PZŁ w Lublinie.

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie zwłok ustrzelonych lisów do badań monitoringowych wścieklizny w 2018 r. O fakcie wznowienia przyjmowania koła łowieckie zostaną powiadomione. Lubartów, dnia 01.03.2017 r. Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie st. insp. wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt lek. wet. Dariusz Węgrzyn

Komunikat

Zbliża się termin Walne Zgromadzenie Członków naszego koła. Prosimy o przesyłanie propozycji uchwał. Na w/w propozycje czekamy do dnia 24-03-2018, propozycje uchwał prosimy przesyłać na adres slawekdudziak@wp.pl lub listownie na adres Koła. Za Zarząd Darz Bór Sławomir Dudziak.

Przejdź do paska narzędzi