Prace gospodarcze w łowiskach

        W dniu 08-07-2017 kilku kolegów z naszego koła wywiozło i ustawiło ambonę do łowiska Samoklęski, oraz zdemontowali i zabrali 20 letnią ambonę nr 4 w łowisku Michałówka.

Lisy – komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie informuje, że wstrzymuje przyjmowanie zwłok ustrzelonych lisów do badań monitoringowych wścieklizny w 2017 r.  Wznowienie przyjmowania nastąpi po upływie miesiąca od przeprowadzenia jesiennego zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie. O fakcie wznowienia przyjmowania koła łowieckie zostaną powiadomione. Lubartów, dnia 07.07.2017 r. Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Lubartowie st. insp. wet. ds. …

Powitanie Lata Kamionka 2017

Na zaproszenie Wójta Gminy Kamionka Pana Karola Ługowskiego, Koledzy z naszego koła na pikniku w dniu 02-07-2017 przygotowali grochówkę, którą częstowali biesiadników. Podczas degustacji propagowali łowiectwo dyskutowali z rolnikami i tłumaczyli jak zabezpieczać uprawy przed szkodami łowieckimi. Darz Bór Sławomir Dudziak.

Przejdź do paska narzędzi