Komunikat

Zbliża się termin Walne Zgromadzenie Członków naszego koła.

Prosimy o przesyłanie propozycji uchwał. Na w/w propozycje czekamy do dnia 24-03-2018,

propozycje uchwał prosimy przesyłać na adres slawekdudziak@wp.pl lub listownie na adres Koła.

Za Zarząd

Darz Bór Sławomir Dudziak.

Przejdź do paska narzędzi