Komunikat

Szanowni Koledzy,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie informuje, że dnia 22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L49 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0263&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest w tej chwili zmieniana przez naszych informatyków i myślę, że do końca dnia będzie dostępna pod tym linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Zgodnie z powyższym przekazuje informacje na temat obszarów na terenie powiatu Lubartów:

Gminy: Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski i Uścimów – obszar ochronny (strefa żółta)

Gminy: Niedźwiada i Ostrówek – obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona)

Uwaga!!!!!!! dziki pozyskane w strefach czerwonych nie mogą być przewożone do strefy żółtej.

Proszę pozyskane dziki wraz z próbką farby i patrochami

dostarczać na skup Pana Stanisława Zająca ul. Leśna w celu przeprowadzenia Badań ASF.

Pojemniki i komunikat znajdują się w budzie koła na stacji paliw w Kamionce.

Jednocześnie informujemy, że w niżej podanych łowiskach

można polować według starych zasad z zachowaniem bio-asekuracji.

Obwód 119 łowiska : Stawik na zachód, Drewnik na zachód, Składów.

Obwód 118 łowiska : Michałówka,

Darz Bór Sławomir Dudziak

Przejdź do paska narzędzi